Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

Hydrogeologický posudek k žádosti o povolení k zasakování přečištěných odpadních vod do geologického podloží.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (tj. hydrogeologa), podle § 9 zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon)

Podklady:
JEDNODUCHÁ OBJEDNÁVKA:
- číslo parcely, katastrální území, obec, adresa objektu
- druh vodního díla (studna, vodní zdroj, zasakovací studna či rýha...)
- fakturační údaje (jméno, adresa, popř. IČO..)
- způsob předání závěrečné zprávy (pošta, osobně)
- kontakt (e-mail, tel.)
- pokud je pozemek nepřístupný - datum, čas a místo schůzky s naším technikem
PŘÍLOHA OBJEDNÁVKY:
- kopii výpisu z katastru nemovitostí
- kopii katastrální mapy
- zastavovací situaci


CENA MĚŘENÍ:
od 6500,- Kč + doprava (středisko Žamberk) 10 Kč / km + DPH 21 %
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one