Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

ARCHÍVNÍ ŠETŘENÍ A REŠERŠE
Rešerše mají za úkol maximálně využít údaje které již byly o dané lokalitě (či o jejím širším okolí) v minulosti na různých úrovních získány a učinit tak nový průzkum co nejhospodárnější. Obvykle se do této fáze průzkumu řadí:
• Využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu studiem (víceméně) běžně přístupné odborné literatury, která se daným územím či problémem zabývá (či zabývala). Standardně sem náleží publikace zabývající se regionálně-geologickým členěním území případně jeho geomorfologií
• Studium stávajících map (geologických, geomorfologických, IG, HG, nerostných surovin apod.) včetně podrobných vysvětlivek k těmto mapám
• Využití údajů uložených v archívu České geologické služby – Geofondu nebo bývalých průzkumných firem a organizací. Stávající průzkumné organizace nebo archívy bývalých průzkumných organizací s uloženými daty zacházejí komerčně a lze využít údajů v těchto archívech uložených.
.
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one