Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

Inženýrskogeologické průzkumy pro zakládání staveb (pozemní a dopravní stavby, liniové stavby, vodohospodářské stavby, skládky).
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu a zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů lokality a posouzení zda je možné provádět stavební práce popř. jak zlepšit základové poměry, aby bylo možné stavbu realizovat. Rovněž se stanoví jakým způsobem by měla být stavba založena a vypočítá se teoretické sedání stavby.

Geologický průzkum pro zakládání staveb se skládá z následujících položek:
• Podrobná rekognoskace zkoumaného území
• Archívní šetření a rešerše
• Nové mapovací práce
• Geofyzikální prospekce
• Odkryvné práce (a jejich dokumentace)
• Doplňkové práce při pracech odkryvných
• Terénní zkoušky a měření
• Měřické práce
• Laboratorní práce

Cena:
- dle rozsahu prací
- pro RD 7100,- Kč + 21% DPH + výkopové práce cca 1000,-Kč + doprava na lokalitu ze Žamberka 10,-Kč/km
Průzkumné sondy

Průzkumné sondy

Vrtné práce
V inženýrské geologii obecně a ve stavebně-geologickém průzkumu zvlášť má význam metoda odporového profilování a vertikální elektrické sondování VES.
Těmito elektrickými metodami lze ověřit řadu geologických údajů

(litologii vrstev v podloží, jejich stupeň navětrání, zvětrání či porušení, h. p. v., tektoniku a oslabené zóny, prostorové omezení svahových deformací ap.).

Dále například lze ověřit i funkci přírodních nebo umělých těsnících geobariér.
Cena prací IG pro RD 7100,- Kč + 21% DPH
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one