Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

základní pojmy

Nová studna - vrtaná nebo šachtová (tj. kopaná či spouštěná)
Vaším záměrem je vybudovat novou studnu (tj. vodní dílo), k tomu budete potřebovat

- hydrogeologický posudek (tj. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa, podle § 9 zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon)
- projekt stavby pro vydání stavebního povolení k vodnímu dílu (studni) podle § 15 vodního zákona, vypracovaný báňským specialistou a vodohospodářským inženýrem

Na základě žádosti, podané vodoprávnímu úřadu, doplněné výše uvedenou dokumentací, Vám bude vydáno stavební povolení včetně povolení k nakládání s podzemními vodami.

Stará studna – již existující, bez dokumentace
Vaším záměrem je studnu legalizovat a využívat v souladu se zákonem, k tomu potřebujete

- hydrogeologický posudek (tj. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, hydrogeologa, podle § 9 zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon)
- pasport, tj. dokumentace skutečného provedení stavby podle § 125 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, vypracovaný báňským specialistou

Na základě žádosti, podané vodoprávnímu úřadu, doplněné výše uvedenou dokumentací, bude Vaše studna legalizována a bude Vám vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami. Doporučujeme Vám informovat se předem na místně příslušném vodoprávním úřadě, jakou dokumentaci po Vás bude vyžadovat (hydrogeologický posudek či pasport či obojí) pro upřesnění Vaší objednávky.
logo_geo.gif
bar_red.gif
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one