Geologická služba s.r.o.

sídlo firmy :
Geologická služba s. r. o.
Studentská 235/17, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 615 583 Fax : 325 615 623 GSM : 774 661 061
E-mail: info@geosluzba.cz

územní pracoviště :
Geologická služba s.r.o.
středisko Žamberk
Čs.armády 461, 564 01 Žamberk
GSM : 603740781
E-mail: zamberk.gs@seznam.cz
Geologická služba s.r.o.


•Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.
•Profesionalita poskytovaných služeb je založena na vysoké odborné kvalifikaci, dlouholetých zkušenostech, referencích a potřebných legislativních oprávnění.
Technik firmy Geologická služba.
Od ukončení středoškolského studia se autor věnuje oboru aplikovaná geofyzika ve firmě Geologická služba s.r.o. v Žamberku. Jako technik firmy realizuje projekty zabývající se problémy životního prostředí, měření radonu a jeho odvětrání. Dlouhodobě spolupracuje s OHGS Ústí nad Orlicí v oblasti nalézání nových vodních zdrojů nebo likvidací ropného znečištění pomocí biologické degradace. Tím získal znalosti ve velkém množství dalších oborů jako jsou zabezpečovací technika, měření a regulace, slaboproudá elektrotechnika, problematika čištění odpadních vod včetně biotechnologií aplikovaných v ekologii.

telefon: 603740781
e-mail: zamberk.gs@seznam.cz

Poděbrady, Nymburk, Kolín, Městec Králové, Mladá Boleslav, Východní Praha, Žamberk

Metoda spontánní polarizace je vhodná pro zjištění a statistické vyhodnocení velikosti bludných proudů v základním korozním průzkumu pro zakládání staveb. Pro měření podle ČSN 03 8365 používáme dva kolmo roztažené páry nepolarizovatelných elektrod Cu-CuSO4. Dále základní korozní průzkum zahrnuje určení rezistivit základové půdy (od povrchu až pod základovou spáru) většinou metodou VES. Ve zjednodušeném řezu jsou do jednotlivých litologických vrstev vypsány výsledné rezistivity. K nim jsou vyznačeny odpovídající hodnoty proudové hustoty. Podle výsledků měření základního korozního průzkumu a dalších eventuelních laboratorních měření (např.voda) je stanovena korozivita - stupeň agresivity základového prostředí na ocel podle ČSN 03 8372. Výsledky jsou shrnuty do tabulek případně graficky zpracovány.
polarizace_1 20.jpg
1.Využívá měření přirozených elektrických proudů v zemi, které jsou vyvolány elektrochemickou aktivitou některých minerálů (sulfidy, grafit), což umožňuje výskyt takových minerálů zjistit a mapovat.
2. Další možností je sledování filtračních potenciálů vzniklých při proudění podzemní vody pórovitým horninovým prostředím; tak je možno zjistit směr proudění podzemní vody, místa úniků vody a skryté vývěry.
3. Další možností je měření difúzních potenciálů, které se tvoří v místech změn koncentrací půdních roztoků. Stejným způsobem lze měřit také bludné proudy umělého původu, což je významný parametr pro stanovení agresivity prostředí.
....................................................................

......................................................................................
webmaster - Jaroslav Trejtnar
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one